Với Nhiều Năm Kinh Nghiệm Trong Ngành Phụ Liệu May Mặc

Công Ty TNHH MTV Nguyên Phụ Liệu May Mặc Thiên Thanh được thành lập 15/01/2010, tính đến nay đã hơn 8 năm hoạt động chính thức trong Ngành Nguyên Phụ Liệu May Mặc.