Thẻ Bài Nhựa

Giá: Liên Hệ

Thẻ bài nhựa cao cấp hơn thẻ bài giấy nhưng ít phổ biến hơn, nhằm tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm.

Khác với giấy, thẻ bài nhựa khi in đòi hỏi phải có máy chuyên dụng nên giá thành cũng sẽ mắc hơn.

Thành phẩm: bế theo hình dạng thiết kế.

Mô tả

Thẻ bài nhựa cao cấp hơn thẻ bài giấy nhưng ít phổ biến hơn, nhằm tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm.

Khác với giấy, thẻ bài nhựa khi in đòi hỏi phải có máy chuyên dụng nên giá thành cũng sẽ mắc hơn.

Thành phẩm: bế theo hình dạng thiết kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *