Thẻ Bài Giấy

Giá: Liên Hệ

Hiện nay thẻ bài giấy được làm phổ biến nhất, có nhiều loại giấy khác nhau như: Ivory, Bristol, Couche, Kraft, giấy mỹ thuật… giấy làm thẻ bài sẽ có các định lượng dày mỏng khác nhau : 250g, 280g, 300g, 350g, 400g…. tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thẻ bài giấy có thể được in 1 màu hoặc nhiều màu.

Mô tả

Hiện nay thẻ bài giấy được làm phổ biến nhất, có nhiều loại giấy khác nhau như: Ivory, Bristol, Couche, Kraft, giấy mỹ thuật… giấy làm thẻ bài sẽ có các định lượng dày mỏng khác nhau : 250g, 280g, 300g, 350g, 400g…. tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Thẻ bài giấy có thể được in 1 màu hoặc nhiều màu.

Sau khi in sẽ được chuyển qua giai đoạn tiếp theo gọi là sau in.

Sau in bao gồm: cán màng bóng hoặc mờ, bồi 2 lớp, 3 lớp, ép kim (ép nhũ), phủ UV, hiệu ứng 3D, hiệu ứng nổi hạt cát, dập chìm, dập nổi, metalized…

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà thẻ bài giấy sẽ được trải qua những công đoạn nào.

Cuối cùng sẽ là bế thành phẩm hoặc cắt rời đục lỗ

Bế thành phẩm thẻ bài giấy theo hình dạng được thiết kế trước như: tròn, Elip hoặc theo 1 hình dạng đặc biệt nào đó…

Một số Thẻ bài giấy do công ty TNHH MTV Nguyên Phụ Liệu May Mặc Thiên Thanh đã sản xuất:

Thẻ Bài Giấy - Hiệu ứng UV Từng Phần

Hiệu ứng UV Từng Phần

Thẻ Bài Giấy - Hiệu ứng UV Từng Phần

Hiệu ứng UV Từng Phần

Thẻ Bài Giấy - Hiệu ứng Nổi Hạt Cát

Hiệu ứng Nổi Hạt Cát

Thẻ Bài Giấy - Hiệu ứng Metalize

Hiệu ứng Metalize

Thẻ Bài Giấy - Hiệu ứng 3D

Hiệu ứng 3D

Thẻ Bài Giấy - Thẻ Bài Giá

Thẻ Bài Giá

Thẻ Bài Giấy - Ép Kim, Ép Nhũ Vàng

Ép Kim (Ép Nhũ) Vàng

Thẻ Bài Giấy - Ép Kim, Ép Nhũ Bạc

Ép Kim (Ép Nhũ) Bạc

Thẻ Bài Giấy - Đóng Mắt Cáo

Đóng Mắt Cáo

Thẻ Bài Giấy - Hiệu Ứng Dập Nổi

Hiệu Ứng Dập Nổi

Thẻ Bài Giấy - Hiệu Ứng Dập Chìm

Hiệu Ứng Dập Chìm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *