Nhãn In Satin Trắng

Giá: Liên Hệ

Nhãn In Satin Trắng gồm 2 loại chính: có biên và không có biên.

Ngoài ra, khi đặt Nhãn In Satin Trắng khách hàng cần đưa ra yêu cầu In 1 màu hay nhiều màu (tùy thiết kế của Khách Hàng)

Thành Phẩm: cắt rời, cắt gấp 2 đầu, cắt gấp chéo.

Mô tả

Nhãn In Satin Trắng gồm 2 loại chính: có biên và không có biên.

Ngoài ra, khi đặt Nhãn In Satin Trắng khách hàng cần đưa ra yêu cầu In 1 màu hay nhiều màu (tùy thiết kế của Khách Hàng)

Thành Phẩm: cắt rời, cắt gấp 2 đầu, cắt gấp chéo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *