Nhãn In Satin Đen

Giá: Liên Hệ

Nhãn In Satin Đen gồm 2 loại chính: có biên và không có biên

Chủ yếu in 1 màu trắng tinh

Thành Phẩm: cắt rời, cắt gấp 2 đầu, cắt gấp chéo.

Mô tả

Nhãn In Satin Đen gồm 2 loại chính: có biên và không có biên

Chủ yếu in 1 màu trắng tinh

Thành Phẩm: cắt rời, cắt gấp 2 đầu, cắt gấp chéo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *